Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg

07:47 13/09/2018

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

     Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1521/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, cụ thể như sau:
     1. Thời gian học: 05 ngày, từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018. Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/9/2018 (thứ hai).
     2. Địa điểm: tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang.
     3. Số lượng: 76 người.
     4. Kinh phí tham dự khóa học:
     Kinh phí tổ chức lớp và chi chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho học viên tham gia khóa học được hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ quản lý.
     Xem toàn văn Công văn số 1521/SNV-CCVC và Danh sách triệu tập tải về
tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online