Thông báo đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 (đợt 1)
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 (đợt 1)

04:21 07/09/2018

Sở Nội vụ vừa có Công văn số 1476/SNV-CCVC ngày 06 tháng 9 năm 2018 về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1). Theo đó: Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 (đợt 1) với số lượng 80 học viên, cụ thể như sau:

     1. Thời gian: 2,5 tháng, khai giảng vào ngày 18 tháng 9 năm 2018.
     2. Địa điểm: tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.
     3. Đối tượng chiêu sinh:
     - Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV.
     - Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
     - Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức dự kiến được phân công, bố trí vào vị trí việc làm quy định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV.
     - Các trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (chưa được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch) không thuộc đối tượng bồi dưỡng.
     Thời hạn đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2018 (đồng thời gửi Danh sách đăng ký vào hộp thư điện tử: htphu@angiang.gov.vn)./.
     Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Công văn số 1476/SNV-CCVC tải về
tại đây và tải Mẫu Danh sách đăng ký tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online