Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ
Công chức - Viên chức

Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ

01:42 29/03/2018

Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ

      Thông báo danh sách đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017. Danh sách kèm theo tải về tại đây

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online