Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Công tác Tôn giáo

Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ

08:18 16/04/2018

Từ ngày 10-13/4/2018, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp cùng UBND Thoại Sơn, UBND thành phố Long Xuyên lần lượt tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 210 đại biểu là đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn.

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…
     Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nắm được những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền, đưa hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động theo quy định của Pháp luật.
     Đến nay, đã tổ chức triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho 7/11 huyện so với kế hoạch đề ra.
     Riêng đối với các tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh đã triển khai 2 lớp cho các chức sắc, chức việc của Phật giáo Việt Nam (208 vị) và Tin Lành, Tịnh Độ Cư Sĩ, các Hệ phái Cao Đài (96 vị).
     Một số hình ảnh trong hội nghị:
        

          Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Thoại Sơn
         
          Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại thành phố Long Xuyên

 

 

 

Hiền Triết - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online