Phú Tân tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Thi đua Khen thưởng

Phú Tân tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018

11:01 05/11/2018

Nhằm quán triệt những nội dung thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thi đua khen thưởng. Sáng ngày 02/11/2018, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ An Giang phối hợp với Phòng Nội Vụ huyện Phú Tân tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các trường và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn làm công tác thi đua, khen thưởng đã tham dự.

Các đại biểu được nghe bà Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội Vụ An Giang hướng dẫn các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, trong đó có Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng, Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị định số 85 ngày 10/9/2014 quy định mẫu Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, mẫu khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua, quản lý cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng. Đồng thời, triển khai thêm các văn bản hướng dẫn công tác thi  đua khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2018 và Sở giáo dục và Đào tạo An Giang năm học 2018-2019.


Qua tập huấn giúp Thủ trưởng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, trường học và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng khi thực hiện các phong trào thi đua. Đảm bảo xét thưởng công khai, đúng quy trình, đúng Luật Thi đua khen thưởng. Từ đó, có đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc để phong trào thi đua thực sự đảm bảo tính động viên, giáo dục, nêu gương và là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển./.

 

Hoàng Hiển - Ban Thi đua khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online