Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đến thăm và làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đến thăm và làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

10:25 08/08/2019

Chiều ngày 06/8/2019, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đến thăm và làm việc với Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Văn phòng Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

     Sau khi nghe các thành viên của Ban Đại diện Đạo hội, các Trưởng Gánh thông tin một số tình hình hoạt động, những khó khăn và thuận lợi của các Gánh đạo và Đạo hội về các mặt hoạt động đạo sự trong thời gian qua, thảo luận đóng góp cho bản dự thảo Kế hoạch Đại hội Đại biểu Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần III, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh ghi nhận kết quả về các hoạt động đạo sự của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đạt được trong thời gian qua.Tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ hành đạo là  “Hành Tứ ân - Sống Hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, từng bước đưa các hoạt động của các Gánh đạo, các Ban chuyên môn giúp việc đi vào nề nếp, ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Đạo hội.
     Để có được kết quả tốt hơn, Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đề nghị ngoài việc nỗ lực tự thân của nội bộ các tổ chức trực thuộc của Đạo hội, Ban Đại diện Đạo hội cần quan tâm hỗ trợ củng cố, kiện toàn tổ chức để đủ sức lãnh đạo, điều hành, quản lý hoạt động củatổ chức trực thuộc, tập trung các nguồn lực để hoàn thiện các hạn mục công trình trùng tu di tích chùa Tam Bửu.Tăng cường đoàn kết nội bộ để chung sức, chung lòng cùng chăm lo hoạt động của đạo ngày càng phát triển tốt đẹp, chuẩn bị các tiền đề (điều chỉnh Hiến chương để phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhân sự, văn kiện, kinh phí…) tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần III, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến vào cuối quý I năm 2020./.


Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

Phương Dũng - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online