Thông báo Danh sách thí sinh theo phòng thi, số báo danh, lịch tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo Danh sách thí sinh theo phòng thi, số báo danh, lịch tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2019

01:47 16/10/2019

Ngày 15/10/2019, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTTCC. Theo đó, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang  2019 thông báo một số nội dungnhư sau:

1. Danh sách 569 thí sinh theo số báo danh, phòng thi, đợt thi.

- Môn Kiến thức chung (danh sách theo 3 đợt thi)

- Môn Tiếng Anh (danh sách theo 3 đợt thi)

2. Lịch thi Vòng 1, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

- 07 giờ: Khai mạc kỳ thi tại Hội trường 600, Trường Đại học An Giang.

- Buổi sáng: Thi môn Tiếng Anh.

+ Đợt 1: Từ 8g15 - 8g45

+ Đợt 2: Từ 9g15 - 9g45

+ Đợt 3: Từ 10g15 - 10g45

- Buổi chiều: Thi môn Kiến thức chung 

+ Đợt 1: Từ 13g00 - 14g00

+ Đợt 2: Từ 14g30 - 15g30

+ Đợt 3: Từ 16g00 - 17g00

- Địa điểm thi: Tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

3. Một số nội dung thí sinh lưu ý:

- Đề nghị các thí sinh tập trung tại Hội trường 600, Trường Đại học An Giang theo thời gian nêu trên để tham dự lễ khai mạc kỳ thi, nghe sinh hoạt quy chế thi.

- Ngày 17/10/2019, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh sẽ niêm yết danh sách thi sinh theo số báo danh, phòng thi, đợt thi tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang để các thí sinh biết, tham dự đúng thời gian quy định.

- Thí sinh phải có mặt tại Phòng thi trước thời gian thi 15 phút (theo thời gian quy định của từng đợt thi) để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi

Vào xem chi tiết tại đây:

- Thông báo số 09/TB-HĐTTCC ngày 15/10/2019 Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang : Tải về

Danh sách thí sinh môn KIẾN THỨC CHUNG - ĐỢT 1 - Tải về

Danh sách thí sinh môn KIẾN THỨC CHUNG - ĐỢT 2 - Tải về

Danh sách thí sinh môn KIẾN THỨC CHUNG - ĐỢT 3 - Tải về

Danh sách thí sinh môn NGOẠI NGỮ- ĐỢT 1 - Tải về

Danh sách thí sinh môn NGOẠI NGỮ- ĐỢT 2 - Tải về

Danh sách thí sinh môn NGOẠI NGỮ- ĐỢT 3 - Tải về

 

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online