Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ
Sự kiện nổi bật

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

08:46 11/07/2019

Thực hiện Công văn số 158/BNV-VP ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

Hội nghị do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.
I. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Nội vụ: Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc Sở;
- Phòng Nội vụ: Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện.
II. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2019 (thứ Ba).
- Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh.
* Ghi chú: Tài liệu phục vụ Hội nghị được đưa lên Cổng thông điện tử của Bộ Nội vụ và Cổng thông điện tử của Sở Nội vụ. Đại biểu tham dự chuẩn bị tài liệu mang theo và các vấn đề cần trao đổi, thảo luận hoặc các đề xuất, kiến nghị đến Bộ Nội vụ.
Đề nghị đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Tải Phụ lục Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về tại đây.

Tải Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 về tại đây.

Tải Giấy mời số 1170/GM-SNV về tại đây.

 

 

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online