Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc năm 2018
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc năm 2018

10:48 05/11/2018

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1767/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 31/10/2018 đến ngày 02/11/2018. Khai giảng vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31/10/2018 (thứ tư).
2. Địa điểm học: Phòng họp 222, Khu Văn phòng Khoa-Trường Đại học An Giang (khu mới). Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Số lượng học viên được triệu tập: 120 người.
4. Kinh phí: Học viên tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ chế độ đào tạo, bồi dưỡng từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ quản lý.
5. Nội dung chuyên đề và giảng viên:
- Nội dung chuyên đề, gồm: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở.
- Các chuyên đề nêu trên do Giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia-Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, gồm: Thạc sĩ. Nguyễn Thị Tuyết Mai và Tiến sĩ. Phạm Thị Thúy.
Xem toàn văn Công văn số 1767/SNV-CCVC và Danh sách triệu tập tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online