Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

10:14 18/12/2019

Căn cứ Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

Sở Nội vụ xin thông báo như sau:
1. Ông/bà có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89  đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo). Đồng thời, đem theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.
b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (trong thời hạn 30 ngày).
c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm, ngạch công chức được tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Sở Nội vụ xin thông báo đến thí sinh và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng Công chức Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online