Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm, thi thử trên máy tính, cập nhật tài liệu ôn thi công chức môn Anh Văn
Thi tuyển công chức năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm, thi thử trên máy tính, cập nhật tài liệu ôn thi công chức môn Anh Văn

10:16 03/10/2019

1. Link hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

https://quiz.agu.edu.vn/cc2019demo/huongdan.html

2. Link làm thử thi trắc nghiệm trên máy tính:

https://quiz.agu.edu.vn/cc2019demo

3. Tài liệu ôn  tập thi công chức môn Anh Văn

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online