Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh
Thi tuyển công chức 2018

Thông báo về danh sách phòng thi và số báo danh

10:04 21/12/2018

Sở Nội vụ thông báo đến các thí sinh về Phòng thi, số báo danh và sơ đồ phòng thi như sau:

     Danh sách phòng thi, số báo danh công chức loại C trình độ Đại học xem tại đây.
     Danh sách phòng thi, số báo danh công chức loại D trình độ Cao đẳng, Trung cấp xem
tại đây.
     Sơ đồ phòng thi hình xem
tại đây, sơ đồ chi tiết xem tại đây.

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online