Thông báo Thời gian tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo Thời gian tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

09:03 24/09/2019

Căn cứ Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019; Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019;

Ngày 24/9/2019, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTTCC, thông báo đến các thí sinh một số nội dung như sau:

1. Nội dung, danh mục tài liệu, đề cương ôn tập: đã niêm yết trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ từ ngày 10/9/2019.
2. Tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính:
- Thời gian: thứ hai, ngày 30/9/2019.
+ Sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30.
+ Chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30.
- Địa điểm: Hội trường 600, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
Do kỳ thi tuyển công chức năm 2019 thực hiện theo quy định mới (thi trắc nghiệm trên máy tính Vòng 1) nên đề nghị các thí sinh sắp xếp tham dự đầy đủ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho kỳ thi./.

 

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online