Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu đề tin
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (20/10/2017)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017;
 Về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (03/10/2017)
Thực hiện Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngày 03/10/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-SNV về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016. Theo đó, có 06 Quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ và 05 thí sinh bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:
 Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) về nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (20/09/2017)
Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND về thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017. Để tiến hành việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017 theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 19/9/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1498/SNV-CCVC đề nghị Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm các nội dung sau:
 Trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (11/09/2017)
Sáng 11- 9, Bí Thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dự lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu cho 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 Hội nghị sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2017 (17/07/2017)
Sáng ngày 17/7/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành nội vụ 06 tháng đầu năm 2017.
 Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (10/05/2017)
Chiều 10-5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu 9 cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Phó Bí thư (PBT) Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đến dự và trao quyết định.
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.