Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đào tạo – bồi dưỡng cán bộ
  Skip portlet Portlet Menu  

Cử đào tạo, bồi dưỡng:
Thủ tục:
+ Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng (kèm danh sách trích ngang theo mẫu);
+ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học liên quan đến chiêu sinh, tuyển sinh, triệu tập;
+ Văn bản chiêu sinh, tuyển sinh, triệu tập của nơi đào tạo, bồi dưỡng.
Thời gian:
+ 05 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

+ 03 ngày đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Nội vụ theo phân cấp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.