Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ chức – bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  

1. Thủ tục đăng ký thi tuyển công chức.

-    Trình tự thực hiện:

+    Bước 1: Văn phòng Sở Nội vụ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương, gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở.

+    Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển của cá nhân hoặc cơ quan đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng, Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ, chuyển phòng Tổ chức công chức.

+    Bước 3: Phòng Tổ chức công chức tổng hợp số lượng thí sinh dự thi và lập danh sách phòng thi công khai tại Sở Nội vụ và địa điểm tổ chức thi tuyển.

+    Bước 4: Phòng Tổ chức công chức kết hợp với các cơ quan phối hợp tổ chức thi tuyển và tổng hợp kết quả thi.

+    Bước 5: Thông qua và công bố tại Văn phòng Sở Nội vụ điểm thi và danh sách phân công thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển.

+    Bước 6: Sở Nội vụ ra quyết định phân công đối với thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển (chậm nhất 30 ngày sau khi công bố điểm thi).

-    Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:

+    Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

Bản chụp các loại bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Giấy khám sức khoẻ. 

+     Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

-    Thời hạn giải quyết: Theo kế hoạch thi tuyển cụ thể từng năm.

-    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang.

+    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nội vụ.

+    Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

+    Cơ quan phối hợp: 

 Trường Đại học An Giang;

 Trường Chính trị Tôn Đức Thắng;

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

-    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

+     Cá nhân.

+     Tổ chức.

-    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+    Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

+    Sơ yếu lý lịch theo mẫu ban hành kèm Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND. 

-     Phí, lệ phí: 

   Lệ phí dự thi:

+    Dưới 100 thí sinh tham dự: 260.000 (Hai trăm sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

+    Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự: 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

+    Từ 500 thí sinh tham dự trở lên: 140.000 (Một trăm bốn mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

-     Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

+    Quyết định hành chính. 

+    Thông báo tuyển dụng (Tổ chức sự nghiệp).

-     Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+    Tin học: đạt chứng chỉ A hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng.

+    Ngoại ngữ: trình độ B (1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác). 

-     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+    Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 28 tháng 11 năm 2008.

+    Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

+    Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định những người là công chức.

+    Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

+    Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. 

+    Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+    Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Kèm theo Mẫu đơn đăng ký thi tuyển công chức./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.