Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XDCQ - Địa giới hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  

1. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố:
- Thủ tục: 
+ Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử.
+ Tờ trình giới thiệu nhân sự.
+ Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân.
+ Biên bản bầu cử chức danh.
+ Biên bản kiểm phiếu.
+ Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử của HĐND (nếu bầu cử bổ sung, thay thế có nghị quyết cho thôi chức danh thành viên UBND cũ).
+ Lý lịch trích ngang thành viên UBND mới trúng cử.
- Thời gian: 
+ 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ trình UBND tỉnh quyết định phê chuẩn.

 
2. Điều chỉnh, thành lập ấp, khóm:
- Thủ tục: (02 bộ hồ sơ)
+ Phương án điều chỉnh, thành lập ấp, khóm mới dựa theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí thành lập ấp khóm.
+ Bản đồ hiện trạng và bản đồ điều chỉnh thành lập ấp, khóm.
+ Biên bản họp dân lấy ý kiến về việc điều chỉnh, thành lập ấp, khóm.
+ Nghị quyết và biên bản kỳ họp của HĐND cấp xã.
+ Tờ trình của UBND cấp xã, phường, thị trấn trình lên UBND cấp huyện.
+ Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh.
- Thời gian: 
+ 09 ngày làm việc thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn:
- Thủ tục: (02 bộ hồ sơ)
+ Phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn mới.
+ Bản đồ hiện trạng và bản đồ điều chỉnh thành lập xã, phường, thị trấn.
+ Biên bản họp dân lấy ý kiến của từng ấp, khóm trực thuộc xã, phường thị trấn về việc thống nhất phương án điều chỉnh, thành lập trước khi trình HĐND cùng cấp.
+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn tại kỳ họp HĐND cùng cấp.
+ Biên bản kỳ họp và Nghị quyết của HĐND xã, phường, thị trấn.
+ Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn trình lên UBND huyện, thị, thành phố.
+ Tờ trình của UBND huyện, thị, thành phố tại kỳ họp HĐND cùng cấp.
+ Nghị quyết và biên bản kỳ họp HĐND huyện, thị xã, thành phố.
+ Tờ trình của UBND huyện, thị, thành phố trình lên UBND tỉnh.
Riêng đối với thành lập thị trấn phải có thêm: Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận Đô thị loại V và quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đối với thị trấn đề nghị thành lập.
- Thời gian: 
+ 15 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ hồ sơ và không kể thời gian HĐND tỉnh họp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (04/11/2016)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1