Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo chương trình học bổng MASHAV năm 2017 (đợt 2) (09/08/2017)
Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1260/SNV-CCVC thông báo đến các cơ quan, đơn vị các khóa học theo học bổng tại Israel của Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho các ứng viên từ Việt Nam
 Thông báo đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 (20/06/2017)
Sở Nội vụ có Công văn số 889/SNV-CCVC ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, theo đó: năm 2017 Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức 01 khóa với số lượng là 80 học viên,
 Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 (15/06/2017)
Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017;
 Triệu tập học viên tham dự khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (13/06/2017)
Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017;
 Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang (05/06/2017)
Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 820/SNV-CCVC về việc đăng ký khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 01 khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 với số lượng là 60 người,
 Thông báo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo chương trình học bổng MASHAV năm 2017 (01/06/2017)
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 800/SNV-CCVC thông báo đến các cơ quan, đơn vị các khóa học theo học bổng tại Israel của Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho các ứng viên từ Việt Nam.
 Triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã của Bộ Nội vụ năm 2017 (24/05/2017)
Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 và Công văn số 2085/BNV-CTTN ngày 19/4/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã.
 Thông báo chương trình học bổng hợp tác ITEC 2017-2018 (16/05/2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1933/VPUBND-TH ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc Chương trình học bổng hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC).
 Thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 (12/05/2017)
Sở Nội vụ có Công văn số 655/SNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 về việc thông báo đến các cơ quan, đơn vị chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 của Chính phủ Australia.
 Thông tin học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018 (09/05/2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1808/VPUBND-TH ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc chương trình học bổng Nhật Bản dành cho cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018; ngày 09 tháng 5 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 654/SNV-CCVC thông tin về chương trình học bổng này
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.