Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1) (18/09/2018)
Thực hiện Thông báo số 126-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 12/2017. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh năm 2018 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (13/09/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Thông báo đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 (đợt 1) (07/09/2018)
Sở Nội vụ vừa có Công văn số 1476/SNV-CCVC ngày 06 tháng 9 năm 2018 về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1). Theo đó: Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018 (đợt 1) với số lượng 80 học viên, cụ thể như sau:
 Thông tin về chương trình học bổng toàn phần Chevening năm học 2019/2020 (07/09/2018)
Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1477/SNV-CCVC thông tin đến các cơ quan, đơn vị về chương trình học bổng toàn phần Chevening năm học 2019/2020, cụ thể như sau:
 Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (06/09/2018)
Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang; ngày 04 tháng 9 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1470/SNV-CCVC về việc thông tin kết quả thi nâng ngạch và phối hợp cung cấp hồ sơ để bổ nhiệm ngạch công chức đối với các trường hợp trúng tuyển. Theo đó:
 Thông báo đăng ký cán bộ, công chức xã tham dự các lớp bồi dưỡng thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2) (31/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (21/08/2018)
Sau thời gian tổ chức chấm phúc khảo, ngày 21 tháng 8 năm 2018 Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 đã có Thông báo số 14/TB-HĐTNNCC về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn Quản lý nguồn nhân lực cơ bản (21/08/2018)
Thực hiện Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về nông nghiệp cho công chức xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế (14/08/2018)
Thực hiện Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Trang1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.