Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công chức – Viên chức
  Skip portlet Portlet Menu  
 Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (12/06/2018)
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 938/SNV-CCVC và Công văn số 939/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018 (12/06/2018)
Để chuẩn hóa chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
 Thông báo kết quả và bổ sung hồ sơ kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 đối với các thí sinh trúng tuyển (04/06/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017, Sở Nội vụ xin thông báo như sau:
 Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (30/05/2018)
Ngày 28 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
 Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (28/05/2018)
Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Trường Đại học An Giang, Hội đồng đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc thì thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
 Thông báo lịch thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (25/05/2018)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc lịch thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
 Thông báo triệu tập bổ sung thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (21/05/2018)
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 04/TB-HĐTNNCC ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
 Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (16/05/2018)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 03/QĐ HĐTNNCC ngày 16 tháng 5 năm 2018
 Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (15/05/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Xét đề nghị của Hội đồng Thi tuyển công chức tại Tờ trình số 19/TTr- HĐTTCC ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc công nhận và thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;
 Bài giảng phục vụ cho ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (tham khảo) (15/05/2018)
Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018;
Trang1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.