Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu đề tin
  Skip portlet Portlet Menu  
 Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (17/08/2017)
Theo công bố của Bộ Nội vụ về kết quả đánh giá, xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2016, tỉnh An Giang đạt: 72,89 điểm, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 12,67 điểm và tụt 5 bậc so với năm 2015); xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 3 bậc so với năm 2015).
 Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tỉnh An Giang (09/08/2017)
Ngày 08/8/2017, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng huyệnTri Tôn.
 An Giang: Thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh (04/08/2017)
Ngày 27/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh (Đề án số 80/ĐA-TTT ngày 19/7/2017).
 Kiểm tra tiến độ hoàn thành của tỉnh An Giang năm 2017 đối với các tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ đánh giá đối với UBND cấp tỉnh hàng năm (25/07/2017)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số: 416/KH-UBND, ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017
 Kiểm tra công vụ tại UBND phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang (25/07/2017)
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Hiệu quả mô hình "một cửa" liên thông ở An Giang (21/07/2017)
Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn, cán bộ, công chức (CB, CC) không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả bước đầu từ mô thực hiện mô hình "một cửa", "một cửa" liên thông hiện đại ở An Giang.
 Công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (05/07/2017)
Ngày 27/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 16/11/2016)
 Tiếp đoàn Cải cách hành chính - BCĐ Cải cách hành chính tỉnh (28/06/2017)
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Công văn số 413/ĐKT ngày 15/6/2017 của Bao Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại An Giang, Thanh Hoá và Hải Phòng.
 Hội nghị Sơ kết Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 (23/06/2017)
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh An Giang.
 Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ (09/05/2017)
Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017.
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.