Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu đề tin
  Skip portlet Portlet Menu  
 Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (10/07/2018)
Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định gồm 7 chương và 41 điều
 Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh An Giang năm 2017 (02/05/2018)
Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.
 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (10/04/2018)
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 139/TB-VPUBND ngày 04/4/2018 về việc thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
 An Giang: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2017 tăng 16 bậc (10/04/2018)
Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2017.
 Phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018 (27/03/2018)
Ngày 07/3/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 361/KH-SNV về việc phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
 An Giang: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 tăng 6 bậc (24/03/2018)
Sáng ngày 22/3/2018, tại Hà Nội, Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017.
 Kiểm tra công vụ ngày làm việc đầu năm 2018 (03/01/2018)
Sáng ngày 02/01/2018, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra nhanh và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc tuân thủ quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
 An Giang: Cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (14/12/2017)
1. Kết quả cải cách hành chính đạt được năm 2017: Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự năng động của Ban chỉ đạo tỉnh, cùng với quyết tâm thực hiện của các cơ quan thường trực (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông….), các sở, ban ngành địa phương ban hành, triển khai tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của từng cơ quan, địa phương, thực hiện đồng bộ, giải pháp được áp dụng có hiệu quả vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, của từng đơn vị, địa phương
 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (19/11/2017)
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (20/10/2017)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.