Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu đề tin
  Skip portlet Portlet Menu  
 Kiểm tra công vụ ngày làm việc đầu năm 2018 (03/01/2018)
Sáng ngày 02/01/2018, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra nhanh và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc tuân thủ quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
 An Giang: Cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (14/12/2017)
1. Kết quả cải cách hành chính đạt được năm 2017: Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự năng động của Ban chỉ đạo tỉnh, cùng với quyết tâm thực hiện của các cơ quan thường trực (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông….), các sở, ban ngành địa phương ban hành, triển khai tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của từng cơ quan, địa phương, thực hiện đồng bộ, giải pháp được áp dụng có hiệu quả vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, của từng đơn vị, địa phương
 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (19/11/2017)
UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (20/10/2017)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 Ban Chỉ đạo chương trình Cải cách hành chính tỉnh đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2017 (11/10/2017)
Sáng ngày 10/10/2017, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc
 Bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng điều tra xã hội học (29/09/2017)
Ngày 29/9/2017, tại Hội trường Liên đoàn lao động đã diễn ra Lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng điều tra xã hội học.
 Hội nghị tuyên truyền nâng cao chỉ số quản trị hành chính công và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn (26/09/2017)
Sáng ngày 26/9/2017, Sở Nội vụ phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và UBND Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng quản trị hành chính công năm 2017
 Hội nghị tuyên truyền nâng cao chỉ số Quản trị hành chính công, pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn (23/08/2017)
Chiều ngày 23/8/2017, Sở Nội vụ An Giang phối hợp UBND phường Mỹ Hòa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng quản trị hành chính công năm 2017, gọi tắt là PAPI cho các học viên là cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác hành chính
 Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (17/08/2017)
Theo công bố của Bộ Nội vụ về kết quả đánh giá, xếp hạng của Chỉ số Cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2016, tỉnh An Giang đạt: 72,89 điểm, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 12,67 điểm và tụt 5 bậc so với năm 2015); xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 3 bậc so với năm 2015).
 Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tỉnh An Giang (09/08/2017)
Ngày 08/8/2017, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng huyệnTri Tôn.
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.