Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi đua Khen thưởng
  Skip portlet Portlet Menu  
 CỤC HẢI QUAN AN GIANG TỔNG KẾT NĂM; ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG BA (23/02/2018)
Cục Hải Quan tỉnh An Giang vừa tổng kết hoạt động và kết quả công tác năm 2017, triên khai nhiệm vụ năm 2018; đến dự có đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng Cục trưởng và đại diện lãnh đạo các cục, vụ trong Tổng cục
 TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2017 (23/02/2018)
Khối Thi đua DN Nhà nước vừa Tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2017; ký giao ước thi đua năm 2018. Toàn khối có 18 đơn vị thành viên là các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc mới chuyển sang cổ phần hóa
 Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét khen Doanh nghiệp ngoài Nhà nướcnăm 2017 (01/02/2018)
Ngày 18/12/2017 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành văn bản số 135/BTĐ –PNV1 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen hàng năm cho doanh nghiệp ngoài nhà nước
 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế năm 2017 về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang (01/02/2018)
Ngày 12/12/2017 UBND tỉnh ký Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang, quy chế này thay thế quy chế số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 24/12/2017.
 TỈNH AN GIANG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO TRÊN 1.000 CÁ NHÂN (05/01/2018)
Nhằm quán triệt các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng Hội đồng Thi đua –Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong tỉnh.
 Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 34 giáo viên tỉnh An Giang (05/01/2018)
Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-CTN ngày 18 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch nước về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” theo đó có 34 giáo viên thuộc tỉnh An Giang được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (15/12/2017)
Năm 2018 tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người con ưu tú của quê hương An Giang; Thực hiện Kế hoạch số 34-KH-TU ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Ngày 14/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
 Tỉnh An Giang phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển” (15/12/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Ngày 03/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
 NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 08/20017/TT-BNV (28/11/2017)
Ngày 27/10/2017 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017-TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2017 thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ.Trong đó có một số điểm mới cần lưu ý như sau:
 Đề nghị nhân dân cho ý kiến về đề nghị khen bậc cao cho gia đình có nhiều liệt sỹ (25/10/2017)
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng
Trang123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.