Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn thư lưu trữ
  Skip portlet Portlet Menu  
 Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (10/07/2018)
Hòa chung trong không khí nô nức chuẩn bị các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 2018), được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng và Đảng ủy Sở Nội vụ, ngày 4 tháng 7 năm 2018, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú: Đồng chí Hồ Bảo Ngọc - Lưu trữ viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử và đồng chí Nguyễn Thị Ngâu Lưu trữ viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử
 Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển, xét tuyển đặc cách năm 2017 (15/06/2018)
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ
 Sở Công thương tiến hànhtiêu hủy khối hồ sơ, tài liệu hết giá trị (12/06/2018)
Thực hiện quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật; đảm bảo cho công tác bảo quản tài liệu tại các cơ quan, tổ chức một cách khoa học và loại ra những hồ sơ, tài liệu không còn giá trị sử dụng tại các kho lưu trữ
 Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ (16/04/2018)
Thực hiện Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ
 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (14/04/2018)
Ngày 03 tháng 04 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 509/SNV-CCVTLT về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, nội dung cụ thể:
 Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà (14/02/2018)
Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 124/VTLTNN-TTTH Thông báo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà
 Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 (01/02/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CCVTLT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
 Họp mặt kỷ niệm 72 năm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2018) (05/01/2018)
Cách đây 72 năm, ngày 03-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 01-C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người chỉ rõ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân với việc giữ gìn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia
 Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018) (03/01/2018)
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong cả nước. Bức thư có đoạn viết: “Nhân kỷ niệm kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018), kỷ niệm 11 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007-2018) và đón Xuân mới 2018, thay mặt lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ trong cả nước
 Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 (20/12/2017)
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2044/SNV-CCVTLT yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017, cụ thể như sau:
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.