Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn thư lưu trữ
  Skip portlet Portlet Menu  
 Họp mặt kỷ niệm 72 năm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2018) (05/01/2018)
Cách đây 72 năm, ngày 03-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 01-C/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người chỉ rõ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia". Thông đạt là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân với việc giữ gìn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia
 Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018) (03/01/2018)
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong cả nước. Bức thư có đoạn viết: “Nhân kỷ niệm kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018), kỷ niệm 11 năm Quyết định công nhận ngày truyền thống của ngành có hiệu lực (2007-2018) và đón Xuân mới 2018, thay mặt lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác lưu trữ trong cả nước
 Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017 (20/12/2017)
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2044/SNV-CCVTLT yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017, cụ thể như sau:
 Thông báo về việc Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (12/12/2017)
Căn cứ Công văn số 1810/SNV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017.
 Bàn giao tài liệu đã chỉnh lý của huyện Chợ Mới (31/10/2017)
Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang" năm 2017.
 Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Tri Tôn (24/10/2017)
Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới tại các cơ quan, tổ chức
 Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang (29/09/2017)
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, ngày 26 tháng 9 năm 2017 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ chotoàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại các phòng chuyên môn,các Đội Quản lý thị trường đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường
 Học tập kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (21/09/2017)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ; giúp cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác, đồng thời tạo mối quan hệ gắn kết giữa công chức, viên chức ngành văn thư, lưu trữ trong và ngoài tỉnh.
 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử (13/09/2017)
Để thực hiện nghiêm quy định về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp, kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Ngày 07/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, theo đó Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo:
 Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Phú Tân (04/08/2017)
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, Phòng Nội vụ huyện Phú Tân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho hơn 60 học viên là công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và cán bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.