Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xây dựng chính quyền
  Skip portlet Portlet Menu  
 An Giang có 18 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (23/06/2017)
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.
 Ký xác lập tính pháp lý bộ hồ sơ Địa giới hành chính giữ tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ (12/06/2017)
Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối việc ký pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp giữ tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Vào ngày 08 tháng 6 năm 2017, Đoàn làm việc của tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ đã tiến hành thẩm tra và ký xác lập tính pháp lý trên bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp tại các đơn vị hành chính giáp ranh.
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (04/11/2016)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1