Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND tỉnh
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2248/UBND-TH Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn UBND tỉnh 26/12/2017 Xem
15/KH-UBND Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 UBND tỉnh An Giang 10/10/2017 Xem
67/2016/QĐ-UBND Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của UBND tình An Giang về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 28/09/2016 Xem
2223/QĐ-UBND Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh An giang về việc ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14/10/2015 Xem
1259/QĐ-UBND Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh An giang về việc ban hành Danh mục văn bản gửi nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy UBND tỉnh An Giang 02/07/2015 Xem
35/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 25/07/2018 Xem
41/2014/QĐ-UBND Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh An giang về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 17/11/2014 Xem
39/2014/QĐ-UBND Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tình An Giang về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 20/10/2014 Xem
16/2014/QĐ-UBND Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh An giang về ban hành Quy chế (Mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 19/04/2014 Xem
375/KH-SNV Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Sở Nội vụ 01/11/2016 Xem
Trang12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.