Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
474/SNV-VTLT Công văn số 474/SNV-VTLT ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội dung 12/05/2014 Xem
1219/HD-SNV Hướng dẫn số 1219/HD-SNV ngày 8 tháng 11 năm 2013 của Sở Nội vụ về tổ chức quản lý kho lưu trữ, lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và thẩm quyền thẩm tra tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện Sở Nội vụ 08/11/2013 Xem
1739/SNV-VTLT Công văn số 1739/SNV-VTLT ngày 9 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ 09/11/2012 Xem
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.