Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phòng Tổ chức Công chức
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
5499/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Nội vụ năm 2017 Sở Nội vụ 30/12/2016 Xem
1957/SNV-CCVC Công văn về việc thực hiện công tác đào tạo sau đại học từ nguồn kinh phí không thuộc ngân sách NN Sở Nội vụ 30/12/2016 Xem
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.