Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phòng Công chức - Viên chức
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2248/UBND-TH Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn UBND tỉnh 26/12/2017 Xem
2927/QĐ-UBND Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 04/10/2017 Xem
1562/SNV-CCVC Triệu tập bổ sung học viên tham dự lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên khóa 56 năm 2017 29/09/2017 Xem
1536/SNV-CCVC Về việc triệu tập học viên tham dự khóa bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên khóa 56/2017 Sở Nội vụ tỉnh An Giang 26/09/2017 Xem
2709/QĐ-SNV Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Huỳnh Thanh Cư, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang Sở Nội vụ tỉnh An Giang 22/09/2017 Xem
1521/SNV-CCVC Sở Nội vụ tỉnh An Giang 22/09/2017 Xem
1518/SNV-CCVC Bổ sung học viên tham dự lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg Sở Nội vụ tỉnh An Giang 22/09/2017 Xem
1495/TB-SNV Về việc thông báo nghỉ hưu đối với ông Vũ Đình Phùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang Sở Nội vụ tỉnh An Giang 19/09/2017 Xem
1498/SNV-CCVC Về thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh An Giang 19/09/2017 Xem
1630/UBND-TH Về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 15/09/2017 Xem
Trang123