Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh tra
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1966/TB-SNV Công văn về việc công bố Kết luận thanh tra Sở Nội vụ 30/12/2016 Xem
1875/KL-SNV Kết luận Thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm lại; ký hợp đồng lao động; số lượng cấp phó; quản lý và sử dụng số lượng người làm việc; chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính Sở Nội vụ 19/12/2016 Xem
375/KH-SNV Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Sở Nội vụ 01/11/2016 Xem
807/KH-SNV Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về công bố, công khai Sở Nội vụ 04/10/2016 Xem
842/KH-SNV Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2015 Sở Nội vụ 07/07/2015 Xem
1309/SNV-VP CV về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 Sở Nội vụ 18/11/2015 Xem
Trang1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.