Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn phòng
  Skip portlet Portlet Menu  
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Xem
375/KH-SNV Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Sở Nội vụ 01/11/2016 Xem
807/KH-SNV Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về công bố, công khai Sở Nội vụ 04/10/2016 Xem
842/KH-SNV Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2015 Sở Nội vụ 07/07/2015 Xem
1309/SNV-VP CV về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 Sở Nội vụ 18/11/2015 Xem
Trang1