Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh bạ
  Skip portlet Portlet Menu  

DANH BẠ SỞ NỘI VỤ

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

 

Hộp thư điện tử

 1. BAN GIÁM ĐỐC

 

Ngô Hồng Yến

Giám đốc

 

nhyen@angiang.gov.vn

Trương Long Hồ

Phó Giám đốc

 

tlho@angiang.gov.vn

Lê Kim Bình

Phó Giám đốc

 

lkbinh@angiang.gov.vn

Lê Nguyên Châu

Phó Giám đốc

Trưởng Ban Tôn giáo

 

lnchau@angiang.gov.vn

 1. VĂN PHÒNG
 •  

Fax: 02963 853 161

 •  

 

 

 

 

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

 

ntnhanh@angiang.gov.vn

Phạm Thị Thúy An

Kế toán

 

pttan@angiang.gov.vn

Nguyễn Tứ Quốc

Chuyên viên

 

ntquoc01@angiang.gov.vn

Võ Thị Mỹ Hà

Văn thư

 

vtmha@angiang.gov.vn

Dương Xuân Tiên

Chuyên viên

 

dxtien@angiang.gov.vn

 1. Phòng Công chức viên chức -

 

 

 

Đt: 0296 3856 922

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng (P. CCVC)

 

ndthien@angiang.gov.vn

Phạm Dũng Tiến

Chuyên viên

 

pdtien@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Song Khánh

Chuyên viên

 

ntskhanh@angiang.gov.vn

Huỳnh Trung Phú

Phó Trưởng  Phòng CCVC

 

htphu@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên viên

 

nttvi@angiang.gov.vn

 1. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Đt: 0296 3510009

Dương Văn Lịnh

Phó Trưởng phòng TCBC&TCPCP

 

dvlinh@angiang.gov.vn

Đoàn Bảo Toàn

Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

 

dbtoan@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

 

ntgiang11@angiang.gov.vn

 

 1. Phòng Xây dựng Chính quyền

Đt: 02963981818

Lê Quang Tấn

Trưởng phòng

 

lqtan@angiang.gov.vn

Mai Thiện Nhân

Chuyên viên

 

mtnhan@angiang.gov.vn

Lê Trương Ngọc Bích

Chuyên viên

 

ltnbich01@angiang.gov.vn

Đặng Thị Kim Minh

Chuyên viên

 

dkminh@angiang.gov.vn

 1. Thanh tra

Đt: 02963 981818

Võ Minh Nâng

Chánh Thanh tra

 

vmnang@angiang.gov.vn

Phạm Văn Sang

Chuyên viên

 

pvsang@angiang.gov.vn

Trần Thị Ánh Thu

Chuyên viên

 

ttathu@angiang.gov.vn

 1. Phòng Cải cách Hành chính:

Đt: 02963 957 049

Nguyễn Bình Định

 Trưởng phòng

 

nbdinh@angiang.gov.vn

Lê Huy Bình

Phó Trưởng phòng

 

lhbinh@angiang.gov.vn

Huỳnh Dung

Chuyên viên

 

hdung@angiang.gov.vn

Lý Minh Tài

Chuyên viên

 

lmtai@angiang.gov.vn

 1. Ban Tôn giáo

Đt: 02963 854 166

Huỳnh Thành Cư

Phó Ban Tôn giáo

 

htcu@angiang.gov.vn

Lê Thị Thúy Vân

Trưởng Phòng HC-TH

 

lttvan@angiang.gov.vn

Tống Thị Mỹ Phụng

Kế toán

 

ttmphung@angiang.gov.vn

Phạm Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

 

ptttruc04@angiang.gov.vn

Huỳnh Hiền Triết

Chuyên viên

 

hhtriet@angiang.gov.vn

Đt: 02963 956 132

Huỳnh Phương Dũng

Trưởng phòng NV1

 

hpdung01@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó phòng NV1

 

ntxlan@angiang.gov.vn

Lê Tuấn Kiệt

Chuyên viên

 

ltkiet@angiang.gov.vn

Đt: 02963 956 131

Lê Tùng Châu

Phó Ban Tôn giáo

 

ltchau@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Ca

Chuyên viên

 

ntmca@angiang.gov.vn

 1. Ban Thi đua và Khen thưởng

Đt: 02963 855 940

Huỳnh Thị Diễm Châu

Trưởng Ban TĐ-KT

 

htdchau@angiang.gov.vn

Vũ Đình Phùng

Phó Ban TĐ-KT

 

vdphung@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 950

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

 

nthhanh@angiang.gov.vn

Cao Thị Thu Dung

Thủ quỹ

 

cttdung@angiang.gov.vn

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

pthhanh@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 950

Huỳnh Văn Tùng

Chuyên viên

 

hvtung01@angiang.gov.vn

Lê Ngọc Điệp

Chuyên viên

 

lndiep@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 940

Trần Thị Diễm

Phó Phòng  HC-TH

 

ttdiem01@angiang.gov.vn

Tô Bá Đạt

Chuyên viên

 

tbdat@angiang.gov.vn

Nguyễn Minh Trực

Chuyên viên

 

nmtruc@angiang.gov.vn

 1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Đt: 02963 72 72 96

Nguyễn Văn Tuấn

Chi cục Trưởng

 

nvtuan@angiang.gov.vn

Đt: 02963 854 636

Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc

Phó Chi cục Trưởng

 

dhtkngoc@angiang.gov.vn

Châu Thị Thanh Phượng

Trưởng phòng HC-TH

 

cttphuong@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Lan

Kế toán

 

nttlan02@angiang.gov.vn

Nguyễn Minh Đức An

Phó Trưởng phòng

QLVTLT

 

nmdan@angiang.gov.vn

Huỳnh Văn Tiền Em

Chuyên viên

 

hvtem@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Trinh

Chuyên viên

 

ntttrinh02@angiang.gov.vn

Hồ Bảo Ngọc

Lưu Trữ viên

 

hbngoc01@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Phượng

Lưu Trữ viên

 

ntphuong12@angiang.gov.vn

Phạm Thị Mỹ Nhân

Lưu Trữ viên

 

ptmnhan@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngâu

Lưu Trữ viên

 

ntngau@angiang.gov.vn

Trần Thị Hoàng Ngân

Lưu Trữ viên

 

tthngan01@angiang.gov.vn

Phan Thanh Cường

Lưu Trữ viên

 

ptcuong@angiang.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.