Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh bạ
  Skip portlet Portlet Menu  

DANH BẠ SỞ NỘI VỤ

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

 

Hộp thư điện tử

 1. BAN GIÁM ĐỐC

 

Ngô Hồng Yến

Giám đốc

0913 658 627

nhyen@angiang.gov.vn

Trương Long Hồ

Phó Giám đốc

0983 570 009

tlho@angiang.gov.vn

Lê Kim Bình

Phó Giám đốc

0918 989 700

lkbinh@angiang.gov.vn

Lê Nguyên Châu

Phó Giám đốc

Trưởng Ban Tôn giáo

0907 312 277

lnchau@angiang.gov.vn

 1. VĂN PHÒNG
 •  

Fax: 02963 853 161

 •  

 

 

 

 

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0968078 529

ntnhanh@angiang.gov.vn

Phạm Thị Thúy An

Kế toán

0972 565 570

pttan@angiang.gov.vn

Nguyễn Tứ Quốc

Chuyên viên

0944 120 012

ntquoc01@angiang.gov.vn

Võ Thị Mỹ Hà

Văn thư

0917 209 600

vtmha@angiang.gov.vn

Dương Xuân Tiên

Chuyên viên

0909 557 887

dxtien@angiang.gov.vn

 1. Phòng Công chức viên chức -

 

 

 

Đt: 0296 3856 922

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng (P. CCVC)

0919 121 456

ndthien@angiang.gov.vn

Phạm Dũng Tiến

Chuyên viên

0168 649 8188

pdtien@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Song Khánh

Chuyên viên

0974 679 029

ntskhanh@angiang.gov.vn

Huỳnh Trung Phú

Phó Trưởng  Phòng CCVC

0926 403 137

htphu@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên viên

0121 8080 787

nttvi@angiang.gov.vn

 1. Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Đt: 0296 3510009

Dương Văn Lịnh

Phó Trưởng phòng TCBC&TCPCP

0942 165 877

dvlinh@angiang.gov.vn

Đoàn Bảo Toàn

Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

0939 303 305

dbtoan@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

 

ntgiang11@angiang.gov.vn

 

 1. Phòng Xây dựng Chính quyền

Đt: 02963981818

Lê Quang Tấn

Trưởng phòng

0919 360 123

lqtan@angiang.gov.vn

Mai Thiện Nhân

Chuyên viên

0987 484 686

mtnhan@angiang.gov.vn

Lê Trương Ngọc Bích

Chuyên viên

0944 681 202

ltnbich01@angiang.gov.vn

Đặng Thị Kim Minh

Chuyên viên

 

dkminh@angiang.gov.vn

 1. Thanh tra

Đt: 02963 981818

Võ Minh Nâng

Chánh Thanh tra

0983 678 044

vmnang@angiang.gov.vn

Phạm Văn Sang

Chuyên viên

0986 663 832

pvsang@angiang.gov.vn

Trần Thị Ánh Thu

Chuyên viên

0949 497970

ttathu@angiang.gov.vn

 1. Phòng Cải cách Hành chính:

Đt: 02963 957 049

Nguyễn Bình Định

 Trưởng phòng

0942 199 998

nbdinh@angiang.gov.vn

Lê Huy Bình

Phó Trưởng phòng

0917 478 777

lhbinh@angiang.gov.vn

Huỳnh Dung

Chuyên viên

0968 950 059

hdung@angiang.gov.vn

Lý Minh Tài

Chuyên viên

0907 180 055

lmtai@angiang.gov.vn

 1. Ban Tôn giáo

Đt: 02963 854 166

Huỳnh Thành Cư

Phó Ban Tôn giáo

0919 983 993

htcu@angiang.gov.vn

Lê Thị Thúy Vân

Trưởng Phòng HC-TH

0127 333 0773

lttvan@angiang.gov.vn

Tống Thị Mỹ Phụng

Kế toán

0908 790 208

ttmphung@angiang.gov.vn

Phạm Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

0163 3737 516

ptttruc04@angiang.gov.vn

Huỳnh Hiền Triết

Chuyên viên

0123 456 4221

hhtriet@angiang.gov.vn

Đt: 02963 956 132

Huỳnh Phương Dũng

Trưởng phòng NV1

0913 652 642

hpdung01@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó phòng NV1

0907 210 599

ntxlan@angiang.gov.vn

Lê Tuấn Kiệt

Chuyên viên

0918 185 080

ltkiet@angiang.gov.vn

Đt: 02963 956 131

Lê Tùng Châu

Phó Ban Tôn giáo

0919 438 478

ltchau@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Ca

Chuyên viên

0902 453 366

ntmca@angiang.gov.vn

 1. Ban Thi đua và Khen thưởng

Đt: 02963 855 940

Huỳnh Thị Diễm Châu

Trưởng Ban TĐ-KT

0918 645 325

htdchau@angiang.gov.vn

Vũ Đình Phùng

Phó Ban TĐ-KT

0913 634 462

vdphung@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 950

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0926 036 262

nthhanh@angiang.gov.vn

Cao Thị Thu Dung

Thủ quỹ

0917 349 585

cttdung@angiang.gov.vn

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

0989 223 086

pthhanh@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 950

Huỳnh Văn Tùng

Chuyên viên

0914 892 949

hvtung01@angiang.gov.vn

Lê Ngọc Điệp

Chuyên viên

0909 092 029

lndiep@angiang.gov.vn

Đt: 02963 855 940

Trần Thị Diễm

Phó Phòng  HC-TH

0902 824 022

ttdiem01@angiang.gov.vn

Tô Bá Đạt

Chuyên viên

0918 755 422

tbdat@angiang.gov.vn

Nguyễn Minh Trực

Chuyên viên

0949 405 943

nmtruc@angiang.gov.vn

 1. Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Đt: 02963 72 72 96

Nguyễn Văn Tuấn

Chi cục Trưởng

0907 966 739

nvtuan@angiang.gov.vn

Đt: 02963 854 636

Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc

Phó Chi cục Trưởng

0919 090 513

dhtkngoc@angiang.gov.vn

Châu Thị Thanh Phượng

Trưởng phòng HC-TH

0942 155 669

cttphuong@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Lan

Kế toán

0932 601 960

nttlan02@angiang.gov.vn

Nguyễn Minh Đức An

Phó Trưởng phòng

QLVTLT

0917 553 742

nmdan@angiang.gov.vn

Huỳnh Văn Tiền Em

Chuyên viên

0168 318 9607

hvtem@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Trinh

Chuyên viên

01655 780828

ntttrinh02@angiang.gov.vn

Hồ Bảo Ngọc

Lưu Trữ viên

0995 767 751

hbngoc01@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Phượng

Lưu Trữ viên

0165 39 30 609

ntphuong12@angiang.gov.vn

Phạm Thị Mỹ Nhân

Lưu Trữ viên

0973 343 346

ptmnhan@angiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngâu

Lưu Trữ viên

0925031532

ntngau@angiang.gov.vn

Trần Thị Hoàng Ngân

Lưu Trữ viên

0949 574 592

tthngan01@angiang.gov.vn

Phan Thanh Cường

Lưu Trữ viên

01234 060 900

ptcuong@angiang.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.