Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1) (18/09/2018)
Thực hiện Thông báo số 126-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 12/2017. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh năm 2018 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
Thông báo Kết quả điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 (13/09/2018)
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Báo cáo số 09/BC-HĐTDVC ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (13/09/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (30/08/2018)
Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1) (18/09/2018)
Thực hiện Thông báo số 126-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 12/2017. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh năm 2018 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng