Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo triệu tập bổ sung thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (21/05/2018)
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 04/TB-HĐTNNCC ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:
Bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (16/05/2018)
Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có Quyết định số 03/QĐ HĐTNNCC ngày 16 tháng 5 năm 2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (15/05/2018)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Xét đề nghị của Hội đồng Thi tuyển công chức tại Tờ trình số 19/TTr- HĐTTCC ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc công nhận và thông báo kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh An Giang năm 2017 (02/05/2018)
Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở tại tỉnh An Giang (26/01/2018)
Chiều ngày 22/01/2018, tại Phòng Đa Chức năng thuộc Trường Đại học An Giang, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở tại tỉnh An Giang. Đến dự Lễ Bế giảng có TS Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ThS Hoàng Đình Vĩnh, Trưởng Phòng Đào tạo công chức, viên chức thuộc Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và 46 học viên tham dự lớp bồi dưỡng