Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về nông nghiệp cho công chức xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Về việc đề nghị nhân dân cho ý kiến đề nghị tặng, truy tặngDanh hiệuvinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (14/08/2018)
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng,
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế (14/08/2018)
Thực hiện Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (10/07/2018)
Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định gồm 7 chương và 41 điều
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về nông nghiệp cho công chức xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (16/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh