Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 (20/10/2017)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017;
Hội nghị Giao ban công tác Nội vụ Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Nhằm tăng cường sự phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ công tác chuyên môn đối với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trương tổ chức hội nghị giao ban công tác Nội vụ hàng quý. Hội nghị được luân phiên tổ chức tại từng huyện, thị, thành, nội dung chương trình sẽ tập trung thảo luận và giải đáp những vướng mắc khó khăn trong công tác chuyên môn, kết hợp triển khai hướng dẫn văn bản pháp luật mới ban hành
Họp mặt, biểu dương doanh nhân, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (17/10/2017)
Chiều ngày 12/10, tại khách sạn Hòa Bình 1, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Họp mặt doanh nhân, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (20/10/2017)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (19/09/2017)
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016; Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 1474/TB-SNV ngày 18 tháng 9 năm 2017 về danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề (tổng số 10 thí sinh) và đề nghị nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định, cụ thể như sau: