Thông báo


 • filter_1LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cloud_download
  Thủ tục thành lập hội cloud_download
  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội cloud_download
  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cloud_download
  Thủ tục đổi tên hội cloud_download
  Thủ tục hội tự giải thể cloud_download
  Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cloud_download
  Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cloud_download
  Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cloud_download
  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cloud_download
  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cloud_download
  Thủ tục đổi tên quỹ cloud_download
  Thủ tục quỹ tự giải thể cloud_download
 • filter_2LĨNH VỰC TÔN GIÁO
  Tên thủ tục Tải về
  test cloud_download
 • filter_3LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
 • filter_4LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới cloud_download
 • filter_5LĨNH VỰC CÔNG CHỨC
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thi tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cloud_download
  Thủ tục thi nâng ngạch công chức cloud_download
  Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. cloud_download
  Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên cloud_download
 • filter_6LĨNH VỰC VIÊN CHỨC
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức cloud_download
  Thủ tục thi tuyển viên chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển viên chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức cloud_download
 • filter_7LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc cloud_download
  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ cloud_download
  Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cloud_download
 • filter_8LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  Tên thủ tục Tải về
  test cloud_download
 • filter_2LĨNH VỰC TÔN GIÁO
  Tên thủ tục Tải về
  test cloud_download

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online