Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021

01:51 05/04/2021

Đoàn Công tác Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang do ông Nguyễn Phú - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021 tại Chi hội Tin lành thị trấn Mỹ Luông, Giáo xứ Cù lao Giêng và Tu viện Chúa Quan phòng huyện Chợ Mới.

  Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt Đoàn Công tác, ông Nguyễn Phú - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp hiệu quả của đồng bào Công giáo, Tin lành thời gian qua vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Ông cũng mong muốn các vị Linh mục, Mục sư và bà con giáo dân, tín hữu tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Kính chúa yêu nước”, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chú trọng quan tâm thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia đi bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thật đầy đủ; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh (thứ hai, bên phải qua) thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Chi hội Tin lành thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh (bên phải) thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Tu viện Chúa Quan phòng huyện Chợ Mới

   Đại diện Chi hội, Giáo xứ, Tu viện đã bày tỏ niềm cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh, tiếp tục sẽ vận động bà con giáo dân, tín hữu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, sống “Tốt đời - đẹp đạo”, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online