Hội nghị Đại biểu Phật giáo thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021-2026
Công tác Tôn giáo

Hội nghị Đại biểu Phật giáo thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021-2026

10:24 01/11/2021

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Châu Đốc vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

    Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có những bước phát triển với nhiều khởi sắc; Tăng, Ni, Phật tử luôn sống tốt đời đẹp đạo; tích cực hưởng ứng và đóng góp vào các hoạt động ích nước lợi nhà, đền ơn đáp nghĩa, hăng hái tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”;  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; chấp hành tốt pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân đối với địa phương, đất nước. Điểm nổi bật trong hoạt động phật sự nhiệm kỳ VI của BTS PGVN thành phố vẫn là hoạt động từ thiện xã hội góp phần ổn định an sinh xã hội với tổng số tiền chia sẻ cho người nghèo trên 13 tỷ đồng.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh (bên phải) trao quà chúc mừng Hội nghị

Tại Hội nghị đã suy cử 21 vị vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, Đại đức Thích Huệ Tâm được Hội nghị tín nhiệm suy cử chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online