An Giang có 18 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Xây dựng chính quyền

An Giang có 18 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

01:50 23/06/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

 
 

Theo đó, tỉnh An Giang có 18 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 sử dụng từ nguồn ngân sách trung ương, cụ thể như sau:
    1. Huyện Tri Tôn có 05 xã: An Tức, Núi Tô, Ô Lâm, Lê Trì, Lạc Quới.
    2. Huyện Tịnh Biên có 05 xã: Văn Giáo, An Cư, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng.
    3. Huyện An Phú có 06 xã: Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, Khánh Bình, Nhơn Hội, Quốc Thái, Phú Hữu.
    4. Thị xã Tân Châu có 02 xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc.
    Quyết định 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017 và thay thế Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

Dũng Tiến

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online