Thẩm định Đề án thành lập thị trấn thuộc các huyện của tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Thẩm định Đề án thành lập thị trấn thuộc các huyện của tỉnh An Giang

02:12 22/07/2020

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án thành lập thị trấn thuộc các huyện của tỉnh An Giang.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Responsive image

 Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội Nghị

Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, như: Văn Phòng Chính phủ, Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính; cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Châu Thành, Tri Tôn và Châu Phú của tỉnh An Giang.

Theo Báo cáo tóm tắt Đề án,tỉnh An Giang đề xuất thành lập 03 thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Thành lập thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở nguyên trạng xã Vĩnh Bình với diện tích tự nhiên là 40,93 km2, dân số 9.762 nhân khẩu. Toàn thị trấn có 04 khóm trên cơ sở các ấp hiện có của xã Vĩnh Bình. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Bình có vị trí địa lý: Đông giáp xã Vĩnh Hanh, Tây giáp xã Vĩnh An, Nam giáp xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú, Bắc giáp xã Bình Chánh huyện Châu Phú; Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở làm việc hiện có của xã Vĩnh Bình.
- Thành lập thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn trên cơ sở nguyên trạng xã Cô Tô với diện tích tự nhiên là 42,33 km2,dân số 9.567 nhân khẩu. Toàn thị trấn có 06 khóm trên cơ sở các ấp hiện có của xã Cô Tô. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Bình có vị trí địa lý: bắc giáp xã Núi Tô; nam giáp xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Đông giáp xã Tà Đảnh, và xã Tân Tuyến; Tây giáp xã Ô Lâm. Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở làm việc hiện có của xã Cô Tô.
- Thành lập Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Vĩnh Thạnh Trung với diện tích tự nhiên 28,43 km2;  dân số 29.500 nhân khẩu; Toàn thị trấn có 12 khóm trên cơ sở các ấp hiện có của xã Vĩnh Thạnh Trung. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có vị trí địa lý: Đông bắc giáp xã Phú Bình, huyện Phú Tân; Đông nam giáp xã Bình Long và thị trấn Cái Dầu; Tây nam giáp xã Thạnh Mỹ Tây; Tây bắc giáp xã Mỹ Phú và xã Ô Long Vĩ. Trụ sở làm việc: Dự kiến sau khi thành lập thị trấn Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sẽ chuyển về khu vực Cơ sở 2 của Trường trung cấp KTKT An Giang.

 Responsive image
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ thông qua tóm tắt 03 Đề án thành lập thị trấn thuộc các huyện của tỉnh An Giang 

Sau khi thành lập các thị trấn, huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn và huyện Châu Phú không thay đổi diện tích, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Tỉnh An Giang không thay đổi diện tích, dân số và không tăng đơn vị hành chính các cấp, toàn tỉnh có  11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố, 1 thị xã.

 Responsive image
Một góc đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

Phát biểu thẩm định các Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Văn Đức nhận xét hồ sơ, Đề án thành lập 03 thị trấn đã được UBND tỉnh An Giang thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện được pháp luật quy định; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đức đề nghị, trong hồ sơ, Đề án cần rà soát tính chính xác, thống nhất các số liệu về diện tích tự nhiên, số liệu dân số, các tiêu chí kinh tế - xã hội, bổ sung ngày, tháng ký xác nhận vào các phụ lục…, đảm bảo các số liệu phải được cập nhật và do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu quản lý đơn vị hành chính đô thị sau khi thành lập; có kế hoạch bố trí công an chính quy, trụ sở làm việc và giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng công anviên của xã dôi dư sau khi thành lập các thị trấn…
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn yêu cầu Vụ Chính quyền địa phương và Sở Nội vụ tỉnh An Giang tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Tờ trình chung 03 thị trấn trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án thành lập thịVĩnh Bình, huyện Châu Thành; thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Một số hình ảnh tại Hội nghị thẩm định thành lập các thị trấn

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online