Hướng dẫn thực hiện tinh giảm người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở
Xây dựng chính quyền

Hướng dẫn thực hiện tinh giảm người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở

08:48 11/03/2020

Triển khai thực hiện tinh giảm người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở, phải đảm bảo nguyên tắc giảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, ưu tiên giữ lại người có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình công tác. Đó là nội dung quan trọng mà Sở Nội vụ vừa hướng dẫn trong việc triển khai thực hiện việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhằm đảm bảo không vượt quá số lượng theo quy định.

Theo đó, UBND cấp huyện cần khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành triển khai xây dựng Phương án thực hiện đảm bảo nguyên tắc tinh giảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, ưu tiên lựa chọn, phân công bố trí lại nhiệm vụ các chức danh, gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ cơ sở, nhằm giữ lại người: có năng lực, tích cực tham gia công tác, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ (gắn liền với quyền lợi khi thực hiện chế độ chính sách tương ứng với trình độ đào tạo sau này). Đồng thời tập trung rà soát phân loại đối tượng cần phải sắp xếp bố trí tinh giảm theo các nhóm sau:
- Nhóm thứ 1: gồm các đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (tốt nghiệp trung cấp trở lên), có năng lực thật sự (hoàn thành tốt nhiệm vụ) và có chiều hướng phát triển: Giữ lại bố trí công tác ổn định lâu dài.
- Nhóm thứ 2: gồm nhóm đối tượng đảm bảo về năng lực, nhiệt tình hoặc có kinh nghiệm trong công tác, nhưng chưa có bằng cấp về chuyên môn nghệp vụ (chưa tốt nghiệp Trung cấp trở lên): Ưu tiên giữ lại (nếu đang đi học để chuẩn hóa), nếu đã lớn tuổi không có khả năng tự học nâng cao trình độ thì có thể bố trí giữ các chức danh tại ấp. 
Nhóm thứ 3: gồm các đối tượng đảm bảo về bằng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc chưa có kinh nghiệm công tác: Cân nhắc giữ lại bố trí chức danh phù hợp, để tiếp tục rèn luyện, thử thách 
- Nhóm thứ 4: gồm các đối tượng chưa đảm bảo về bằng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ, còn hạn chế về năng lực trong công tác, khối lượng công việc không nhiều, tâm lý không ổn định để an tâm công tác: thực hiện giải quyết thôi việc để hưởng chế độ.
- Nhóm thứ 5: gồm các đối tượng phải bố trí sắp xếp phù hợp, đảm bảo về cơ cấu tổ chức, bố trí các chức danh đúng theo quy định.   
Trên cơ sở các nhóm đối tượng đã phân loại, sau khi xin ý kiến thống nhất của cấp ủy về công tác nhân sự, UBND xã có trách nhiệm phân công bố trí sắp xếp lại hoặc giải quyết cho thôi việc hưởng chế độ đối với các đối tượng dôi dư không thể bố trí, đảm bảo số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã không vượt quá số lượng theo quy định; bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện, tuyệt đối tránh việc lợi dụng chủtrương tinh giảm sắp xếp, để cơ cấu bố trí người thân, quen gây mất đoàn kết nội bộ, khiếu nại tố cáo tạo dư luận xấu.
Riêng đối với việc bố trí sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP để thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định (tập trung các đối tượng: cán bộ, công chức cấp xã dôi dư tự nguyện xin thôi việc để hưởng chính sách ưu đãi về tinh giản biên chế; công chức tại các xã đã bố trí vượt số lượng theo quy định, nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ (chưa có bằng tốt nghiệp đại học và hiện không thể tiếp tục đào tạo nâng cao nhằm chuẩn hóa).
Đối với các chức danh cán bộ cấp xã sau khi giải quyết chế độ chính sách tinh giản, mà tại đơn vị hành chính cấp xã vẫn bố trí vượt quá số lượng cán bộ, công chức so với quy định (bao gồm lực lượng công an chính quy và việc kiêm nhiệm chức danh để giảm số lượng), thì tạm thời để khuyết chức danh cán bộ vừa giải quyết chính sách, khi nào thực hiện xong việc sắp xếp, đảm bảo không vượt quá số lượng, thì tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung theo quy định. Trước mắt trong giai đoạn sắp xếp, nhằm ổn định số lượng cán bộ công chức, nhân sự giới thiệu bầu các chức danh cán bộ lãnh đạo (trừ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) phải là đối tượng thuộc các chức danh công chức, đảm bảo không làm phát sinh số lượng cán bộ, công chức tại cấp xã theo quy định./.
 

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online