Các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp triển khai kế hoạch
Thi đua Khen thưởng

Các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 họp triển khai kế hoạch

07:50 24/07/2020

Sáng ngày 22/7/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 của các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh.

Tại cuộc họp sau khi nghe đại diện các Tiểu ban báo cáo (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Tổ chức Hậu cần), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại hội có ý kiến:

- Đề nghị các Tiểu ban khẩn trưởng thực hiện các đầu công việc đảm bảo đúng tiến độ thực hiện Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020.
- Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang khẩn trương xây dựng kịch bản Đại hội (kịch bản điều hành Đại hội và kịch bản giao lưu, tọa đàm tại Đại hội).
- Giao Báo An Giang khẩn trương hoàn thành bản thảo Kỷ yếu Đại hội để thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thống nhất danh sách đoàn Chủ tịch theo đề xuất của Tiểu ban Nội dung (giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đề xuất nhân sự đoàn Thư ký Đại hội).
- Thực hiện việc nhắn tin cho các chủ thuê bao di động trên địa bàn tỉnh An Giang để tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020.
- Không phát hành số báo đặc biệt trong ngày tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020.
- Thực hiện việc tổ chức một đoàn dâng hương tại tượng đài Bác Tôn (giao UBND Thành phố Long Xuyên chuẩn bị lẵng hoa và xây dựng kịch bản).
- Đề nghị Tỉnh đoàn tham gia vào công tác xây dựng kịch Đại hội, bố trí đội trống kèn thực hiện nghị thức đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội và Thiếu nhi tặng hoa cho đoàn Chủ tịch.
- Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu xây dựng thêm nội dung phóng sự các gương điển hình tiên tiến để trình chiếu trong thời gian báo cáo tham luận và tòa đàm tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các Tiểu ban trong quá trình chủ động thực hiện nhiệm vụ và đề nghị các Tiểu ban tiếp tục phát huy, chủ động tham mưu để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra tốt đẹp./.

 

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online