Cụm Thi đua số 02 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Cụm Thi đua số 02 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

11:10 04/01/2023

Ngày 26/12/2022 Cụm Thi đua số 02 của tỉnh An Giang gồm các đơn vị: huyện An Phú, huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua và đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Responsive image

Trong năm qua, các thành viên trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mạnh mẽ huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, khắc phục khó khăn thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm đã thảo luận và đề ra phương hướng cho năm 2023, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực  hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và tỉnh phát động; củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐKT; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; trật tự an toàn xã hội.
Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho huyện Châu Phú; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho huyện Châu Thành./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online