Khối Thi đua số 6 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua số 6 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

10:34 04/01/2023

Chiều 15/12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gồm các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Đông y tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Responsive image

Năm 2022, các thành viên trong khối chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật nhất là quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn cho cán bộ ngành. Hoạt động của ngành, của hội ngày càng được nâng lên.
Đặc biệt, khối hưởng ứng tích cực phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), với nhiều công trình, sản phẩm ý nghĩa. Trong năm, 3 đơn vị được nhận Cờ thi đua của ngành, gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 8/8 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Năm 2023, khối tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành cấp trên thực hiện những nội dung liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý và hoạt động của ngành; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và người nghèo…
Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho Liên đoàn Lao động tỉnh; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online