Tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
Thi đua Khen thưởng

Tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”

03:19 10/05/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2021 về việc Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”, kèm tiền thưởng cho 261 (Hai trăm, sáu mươi mốt) cá nhân đã có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Responsive image

Responsive image

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online