Hội nghị Trực tuyến Toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
Thi đua Khen thưởng

Hội nghị Trực tuyến Toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

01:58 25/04/2022

Sáng 21/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Responsive image
Quang cảnh hội nghị điểm cầu Trung ương
 
Tại hội nghị, các đại biểu 63 tỉnh, thành phố đã nghe báo cáo công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021-2025. MTTQVN thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. 

Responsive image

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu An Giang
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: Đến nay tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Có 67/116 (chiếm 57,7%) xã đạt được công nhận xã đạt nông thôn mới, 25 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 10 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 33 xã nông thôn mới; thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4/40 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Toàn tỉnh có 20.000 hộ nghèo (tỷ lệ 3,81%); 31.000 hộ cận nghèo (tỷ lệ 5,89). Tỉnh phấn đấu giảm bình quân tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1%/ năm. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp kinh tế trung hạn 2021-2025 và năm 2022 để địa phương sớm tổ chức thực hiện chương trình. Các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các dự án liên quan làm cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương Phạm Bình Minh ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ thực tiễn của các địa phương và trao đổi thẳng thắn của lãnh đạo các bộ, ngành. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp lý, tiêu chí, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố. Phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; tuyên truyền, quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cho đến cán bộ, người dân về nội dung, yêu cầu của từng chương trình mục tiêu quốc gia.Ban chỉ  đạo địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương; ưu tiên bố trí ngân sách, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyên truyền để bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong tháng 5/2022, các bộ, ngành được phân công  phải khẩn trương ban hành các thông tư đã được giao, phê duyệt các chương trình chuyên đề, dự án thành phần. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia./.

Trần Diễm (nguồn: CTTĐT tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online