UBND tỉnh tặng Bằng khen trong triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Thi đua Khen thưởng

UBND tỉnh tặng Bằng khen trong triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

04:28 10/10/2022

Sáng ngày 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và hơn 500 đại biểu tham dự tại 12 điểm cầu.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch 48-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở ngày càng được nâng cao. Mạng lưới y tế dự phòng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Từ năm 2017 - 2020, tỉnh đã thực hiện sáp nhập bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế và trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; triển khai Đề án tổ chức, sắp xếp lại hệ thống Phòng Khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang... Theo đó, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, duy trì tốt kết quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, thanh toán mù lòa do thiếu vitamine A; hạn chế số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương như thương hàn, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, lỵ, tiêu chảy...
Bên cạnh đó, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch 49-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới góp phần cải thiện chất lượng dân số. Các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý tiếp tục được thực hiện, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đã triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em. Duy trì tổng tỷ suất sinh ở mức thay thế. Mạng lưới cung cấp dịch vụ dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được củng cố và mở rộng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dang hóa mô hình dịch vụ, phương tiện tránh thai để người dân lựa chọn. Người dân tiếp cận các dịch vụ dân số-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng dễ dàng hơn, các chỉ số sức khỏe của cộng đồng được nâng lên. Quy mô dân số ước là 1.909.506 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 8,66%o; tuổi thọ trung bình ước là 73,7 tuổi. Duy trì tổng tỷ suất sinh ở mức thay thế, ước năm 2022 là 1,92 con/phụ nữ. 

Responsive image
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng 
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận và biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế và các địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số thời gian qua. 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21 NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tại tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Nhận thức vai trò tầm quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc sức khỏe được nâng lên; cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa chăm lo sức khỏe cho nhân dân; mạng lưới y tế ổn định từ tỉnh đến cơ sở; giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong; nâng cao nguồn lực công tác dân số. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực ngành y tế được nâng lên; quy tắc ứng xử, y đức thực hiện tốt; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; trang thiết bị, công nghệ thông tin được đầu tư trang bị đồng bộ; chất lượng dân số từng bước cải thiện, có giải pháp duy trì mức sanh hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 
Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, chất lượng điều trị, năng lực quản lý bệnh viện để giảm quá tải. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Đảng về y tế, dân số, nhất là những quan điểm mới về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số; thực hiện  Chỉ thị 05 gắn với công tác bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, đào tạo lại đội ngũ y bác sĩ; luân phiên chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, Đông-Tây y kết hợp. Đồng thời tăng cường đoàn kết, vì sức khỏe của bệnh nhân và sự lớn mạnh của ngành y. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Tiếp tục phát triển y tế cơ sở; đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y, ứng dụng khoa học công nghệ trong điều trị; nâng cao tầm vóc, sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống người dân...

Responsive image
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng
trao Bằng khen cho các tập thể

Responsive image
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước trao Bằng khen cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới giai đoạn 2021-2021./.

Trần Diễm (nguồn: CTT ĐT tỉnh AG)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online