Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

08:34 27/01/2022

Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng được thành lập theo Quyết định số 20-QĐ/ĐU ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng, nhiệm kỳ 2020-2023. Chi bộ hiện có 12 đảng viên (01 đảng viên dự bị); trong đó, có 05 đảng viên nữ.

Responsive image

Đ/c Trương Long Hồ, Bí thư Đảng ủy SNV trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Ban TĐKT tại HN

Trong năm qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ cùng với sự đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Chi bộ đã triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo tiền đề cho công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng tình hình thực tế.
Bên cạnh đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị, nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức và thực hiện tốt các cuộc họp cơ quan, chi bộ đúng định kỳ để kịp thời phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết, quan tâm chăm bồi giới thiệu quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng viên và quần chúng; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định và Điều lệ Đảng.
Ngoài ra Chi bộ còn quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng, nêu cao tinh thần phối hợp.

 Responsive image
Đảng viên nhận Giấy khen HTXSNV năm 2021

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, Tập thể Chi bộ và Đảng viên Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng vinh dự được Đảng ủy Sở Nội vụ tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, đây cũng là động lực để tập thể Chi bộ và Đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online