Khối Thi đua 10 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua 10 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

10:09 11/05/2022

Ngày 10/5/2022, Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp (Khối 10) gồm các thành viên: Liên minh HTX; Hiệp Hội doanh nghiệp; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu giáo chức; Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin; Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo; Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy sản; Hội Khuyến học; Hội Khoa học lịch sử; Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật; Hiệp hội Vận tải; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội Luật gia; Hội Nhà báo; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, do Hiệp Hội doanh nghiệp làm khối trưởng.

Responsive image

Các thành viên trong Khối đã thống nhất đề ra các nội dung thi đua chủ yếu năm 2022 như sau:

1. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của từng đơn vị; lãnh đạo đơn vị tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thưc hiện các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh có liên quan.
2. Vận động CNVC và hội viên trong toàn ngành chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông; tham gia đóng góp tích cực các hoạt động xã hội; thưc hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia các phong trào do Trung ương và tỉnh phát động, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm 2022.
3. Xây dựng bộ máy tổ chức trong sạch vững mạnh, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém cuối năm; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2022.
4. Thực hiện tốt công tác Thi đua, Khen thưởng, triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản về Thi đua, Khen thưởng, tổ chức tốt các phong trào Thi đua yêu nước, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo đúng qui định của tỉnh và ngành. Đảm bảo chất lượng công tác Thi đua, Khen thưởng chính xác, kịp thời, hồ sơ Khen thưởng đúng quy định; củng cố và kiện toàn Hội đồng và cán bộ làm công tác Thi đua, Khen thưởng trong từng đơn vị; tham gia đầy đủ các cuộc họp Thi đua do khối tổ chức; xây dựng Quy chế Thi đua, Khen thưởng trong từng cơ quan của khối. 

Responsive image

Đồng thời các thành viên trong Khối cũng đã góp ý thống nhất quy chế hoạt động của khối cũng như bảng chấm điểm thi đua, khen thưởng năm 2022 đảm bảo đầy đủ, phù hợp tình hình thực tế và đúng theo quy định./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online