Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng huyện Tịnh Biên
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng huyện Tịnh Biên

10:57 29/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-HĐTĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Responsive image

 

Responsive image

 

 

 

 

Ngày 24/10/2019 đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Tịnh Biên. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Văn Tàu, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên.
 
Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các phong trào thi đua yêu nước qua các năm được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó đã động viên và phát huy nguồn lực trong dân, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của huyện.
Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời, gắn với quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
 Công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm triển khai đến tận cơ sở, quần chúng nhân dân. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố lại thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt Sáng kiến kinh nghiệm khi có thay đổi về nhân sự.
Hưởng ứng tốt các phong trào thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh phát động. UBND huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước theo các chuyên đề và từng đợt ngắn hạn nhằm động viên toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức hăng hái tham gia thi đua như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Phong trào thi đua Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính; Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành về  thi đua , khen thưởng do Trung ương và UBND tỉnh ban hành; Nghiên cứu kỹ biểu mẫu báo cáo thành tích, hướng dẫn các cá nhân và tập thể thực hiện theo đúng quy định; Điều chỉnh kích thước mẫu giấy khen theo quy định; Giải quyết tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết thúc hồ sơ khen thưởng kháng chiến theo quy định.
Về phía đơn vị, đồng chí Trần Văn Tàu, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng của huyện Tịnh Biên ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./

Diễm Trần

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online