Tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen
Thi đua Khen thưởng

Tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen

09:28 24/01/2022

Sáng ngày 19/01/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Ngô Hồng yến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Trưởng, Phó Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám đốc và Trưởng, Phó phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Responsive image

Đánh giá kết quả đạt được, thời gian qua hoạt động thi đua, khen thưởng trên toàn tỉnh đã đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật và gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập thể cán bộ, công chức Ban luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có tinh thần, thái độ phục vụ tốt.
Các phong trào thi đua, khen thưởng đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương, hình thức tổ chức thi đua đa dạng (thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt….) với mục tiêu rõ ràng, đi kèm với các tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tổ chức nhiều hoạt động biểu dương các điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực, như: tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu; công nhân lao động giỏi; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi;... 
Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, tỷ lệ khen thưởng hướng tới người lao động trực tiếp, gương người tốt, việc tốt ngày càng được nâng lên. Thực hiện quy trình bình xét, khen thưởng chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai và khách quan.
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng đã đề ra phương hướng, giải pháp trọng tâm trong năm 2022, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, làm động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online