Khối Thi đua các Tổ chức Xã hội, Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua các Tổ chức Xã hội, Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

08:01 25/01/2021

Ngày 19/01/2021, tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Khối Thi đua các Tổ chức Xã hội, Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp gồm các đơn vị như: Liên minh Hợp tác xã; Hiệp Hội doanh nghiệp; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu giáo chức; Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin; Hội Bảo trợ Người tàn tật Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo; Hiệp Hội nghề nuôi và Chế biến thủy sản; Hội Khuyến học; Hội Khoa học lịch sử; Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật; Hiệp hội Vận tải; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội Luật gia; Hội Nhà báo; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.

   Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với Chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

 Responsive image

 Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động, Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã dần đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Responsive image

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 đối với Liên minh Hợp tác xã và Hội Khuyến học; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh.
     Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh làm Khối trưởng và Hội Luật gia làm Khối phó Khối thi đua năm 2021./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online