Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

01:45 27/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 15/01/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Sáng ngày 26/8/2020, Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Responsive image
  Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được chỉ đạo kịp thời, công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm, có hướng dẫn thi đua và phát động thi đua thường xuyên cho khối các đơn vị trực thuộc. Việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo thường xuyên. Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng phục vụ tốt cho công tác tra cứu, trích lục.

Responsive image

Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Chủ động trong công tác trình khen thưởng đảm bảo đúng thời gian theo quy định và đảm bảo đầy đủ hồ sơ. Cần thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng về việc xây dựng và ban hành các kế hoạch cũng như trình khen thưởng các chuyên đề, đột xuất để thống nhất số lượng, nội dung; Khẩn trương xây dựng và ban hành đầy đủ các kế hoạch phát động thi đua lớn do trung ương và tỉnh phát động theo quy định. 
Về phía đơn vị, đồng chí Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online