Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

04:12 17/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đến làm việc với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang.

Responsive image

  Đồng chí Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi kiểm tra

           Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, đồng chí Đặng Đức Phong, Chánh Văn phòng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật được đơn vị quan tâm. Việc bình xét khen thưởng cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua được thực hiện theo đúng quy định. Kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến khi có thay đổi về nhân sự.

Responsive image 
     Đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra

      Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần kịp thời cập nhật các văn bản mới về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; chú ý xem xét kỹ các tiêu chuẩn và điều kiện xét khen thưởng cấp Nhà nước để tránh việc trình khen thưởng không đảm bảo yêu cầu; quan tâm hơn trong các hoạt động thi đua Khối của tỉnh; chú trọng nâng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp tại đơn vị; điều chỉnh mẫu giấy khen, giấy chừng nhận đúng kích thước theo quy định.

    Về phía đơn vị, đồng chí Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online