Tài liệu Thi tuyển công chức 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Tài liệu Thi tuyển công chức 2021

08:21 02/11/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTDCC ngày 01 tháng 11 năm 2021 phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Responsive image

File đính kèm:

1. Quyết định số  02/QĐ-HĐTDCC 

2. Tài liệu ôn tập Kiến thức chung

3. Tài liệu ôn tập môn Anh văn

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tường Vi - Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online